Bilimsel Program / Scientific Program
Prematüre Retinopatisi / Retinopathy of Prematurity
19:00 - 23:45
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Açılış Konuşması ve Kurs Hakkında Kısa Bilgilendirme / Introduction and Brief İnformation About The Course
Moderatör / Moderator: Dr. Şengül Özdek
  ICROP Sınıflaması, Tanımlamalar ve Yenilikler / ICROP-3, 2021 Update: Classification, Definiti Dr. Şengül Özdek
  ROP Muayene Teknikleri: Bebeklerin Muayeneye Hazırlanması, Pupilla Dilatasyonu, Gerekli Aletler (Blefarosto, İndentör, BIO, Lensler) ve Muayenenin İncelikleri, Muayene Formunun Doldurulması / ROP Examination Techniques: Preparation of Babies For Examination, Pupil Dilatation, Necessary İnstruments (Blepharosto, İndenter, BIO, Lenses), and Examination Subtleties, Filling the Examination Form Dr. Selçuk Sızmaz
  Tip 1 ROP ve Tip 2 ROP Tanımları ve Uygun Takip Aralıklarının Tanımlanması. Olgular Üzerinden Tip 2 ROP Takibi ve Takibin Sonlandırılması / Type 2 ROP with Cases: Definition of Type 1 and Type 2 ROP, Appropriate Follow-Up İntervals, and Termination of Follow-Up Dr. Banu Turgut Öztürk
  Olgular Üzerinden Tip 1 ROP Gelişimi ve Tedavisi, Lazer Tedavisinin İpuçları / Progression to Type 1 ROP, and Treatment of Type 1 ROP, Tips of Laser Treatment With Cases Dr. Zühal Özen Tunay
  ARA / BREAK  
  APROP’lu Göze Yaklaşım, Anti-VEGF Uygulaması İpuçları / Management of APROP Cases, Tips For Anti-VEGF Treatment Dr. Hikmet Başmak
  Muayeneyi Zorlaştırıcı Faktörleri Olan (Adenoviral Konjunktivit/Lens Opasitesi/Kornea Opasitesi Olan) Bebeklerde Yaklaşımı Gösteren Olgu Örnekleri / Case Examples Showing the Approach in Babies in The Presence of Factors That Make Examination Difficult (Adenoviral Conjunctivitis, Lens Opacity, Corneal Opacity) Dr. Emine Alyamaç Sukgen
  Olgularla Tedavi Sonrası Nüks veya Cevapsızlık Durumlarında Yaklaşım / Case Examples Showing the Approach in Recurrent or Unresponsive Eyes Dr. Solmaz Akar
  Prematüre Bebeklerin Uzun Dönem Takibi (Prematüre Bebeklerde Göz Takibi, ROP Öyküsü ve ROP Tedavi Öyküsü Olan Bebeklerde Uzun Dönem Takip) / Long-term Follow-Up of Premature İnfants (Follow-Up in İnfants With and Without ROP and Treated For ROP) Dr. Huban Atilla
  ARA / BREAK  
  Bölünmüş 4 Salonda Olgu Örnekleri ile Tartışma (5 Kişilik Küçük Gruplara İkişer Eğitmen Tarafından Olgu Fotoğrafları Üzerinden Soru-Cevap Uygulaması)  / Discussion With Case Samples in 4 Small Rooms (Question-Answer Practice Over Case Photographs by Two İnstructors in Small Groups of 5 People)  
  1. Grup / 1. Group
2. Grup / 2. Group
3. Grup / 3. Group
4. Grup / 4. Group