Bilimsel Program / Scientific Program
Ekzotropyalar
Exotropias
09:00 - 14:00 / 9:00 am - 2:00 pm
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
09:00 – 09:05 Moderatör / Moderator: Dr. Aysel Pelit  
09:05 – 09:25 Ekzotropyalarda etiyoloji, muayene ve sınıflandırma
Etiology, examination and classification of exotropias
Dr. Mujdat Karabulut
09:25 – 09:45 Ekzotropyalı hastalarda cerrahi dışı tedavi
Non-surgical treatment in patients with exotropia
Dr. Elif Demirkılınç Biler
09:45 – 10:05 Ekzotropyalı hastalarda cerrahi tedavi kime ve ne zaman?
To whom and when is surgical treatment in patients with exotropia
Dr. Pınar Topcu Yılmaz
10:05 – 10:25 Soru – Cevap
Question – Answer
 
10:25 – 11:00 Kahve Arası
Coffee Break
11:00 – 13:40 İnteraktif Grup Çalışmaları (40 Dakika)
Interactive Group Studies (40 Minutes)
 
Gruplar / Groups
  Oda No 1: Sabit Ekzotropya
Room Number 1: Constant Exotropia
Dr. Fatma Gül Çınar
  Oda No 2: Duyusal Ekzotropya
Room Number 2: Sensory Exotropia
Dr. Osman Melih Ceylan
  Oda No 3: Ardıl Ekzotropya
Room Number 3: Consecutive Exotropia
Dr. Nazife Sefi Yurdakul
  Oda No 4: İntermittan Ekzotropya
Room Number 4: Intermittent Exotropia
Dr. Feray Koç
13:40 - 14:00 Kapanış
Closing