Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Onur Konuk

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanı / TOA Honorary President
Dr. Berati Hasanreisoğlu
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Huban Atilla
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Feyza Önder
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Emrullah Taşındı
Dr. S. Uğur Keklikçi Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Fatih Mehmet Mutlu Dr. Gürsel Yılmaz
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ŞAŞILIK BİRİMİ
TOA STRABISMOLOGICAL SOCIETY
Birim Başkanı /Chair
Dr. Yaşar Duranoğlu
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Aysel Pelit
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Özgül Altıntaş
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Serpil Akar Dr. Seyhan Bahar Özkan
Dr. Özgül Altıntaş Dr. Aysel Pelit
Dr. Yaşar Duranoğlu Dr. Sühan Tomaç
Dr. Fatih Mehmet Mutlu