Bilimsel Program / Scientific Program
Üveitlerde Multimodal Görüntüleme / Multimodal Imaging in Uveitis
09:30 - 13:20
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Moderatör / Moderator: Dr. İlknur Tuğal Tutkun
  Behçet Üveitinde Multimodal Görüntüleme
Multimodal Imaging in Behçet Uveitis
Dr. Didar Uçar
  Vogt-Koyanagi Harada - Sempatik Oftalmide Multimodal Görüntüleme
Multimodal Imaging in Vogt-Koyanagi Harada and Sympathetic Ophthalmia
Dr. Yasemin Özdamar Erol
  Oküler Sarkoidozda Multimodal Görüntüleme
Multimodal Imaging in Ocular Sarcoidosis
Dr. Esra Kardeş
  Tüberküler Üveitte Multimodal Görüntüleme
Multimodal Imaging in Tuberculous Uveitis
Dr. Murat Hasanreisoğlu
  Beyaz Nokta Sendromlarında Multimodal Görüntüleme
Multimodal Imaging in White Dot Syndromes
Dr. Sibel Kadayıfçılar
  Toksoplazma Retinokoroiditinde Multimodal Görüntüleme
Multimodal Imaging in Toxoplasma Retinochoroiditis
Dr. Pınar Çakar Özdal
  Sifilitik Üveitte Multimodal Görüntüleme
Multimodal Imaging in Syphilitic Uveitis
Dr. Merih Oray
  Viral Retinitlerde Multimodal Görüntüleme
Multimodal Imaging in Viral Retinitis
Dr. Banu Öztürk
  ARA / BREAK  
  Oda No 1: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 1: Interactive Case Presentations
Dr. Sibel Kadayıfçılar
Dr. Banu Öztürk
  Oda No 2: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 2: Interactive Case Presentations
Dr. Pınar Çakar Özdal
Dr. Yasemin Özdamar Erol
  Oda No 3: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 3: Interactive Case Presentations
Dr. Merih Oray
Dr. Esra Kardeş
  Oda No 4: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 4: Interactive Case Presentations
Dr. Didar Uçar
Dr. Murat Hasanreisoğlu