Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı  
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ UVEA BEHÇET BİRİMİ
TOA SOCIETY OF UVEITIS AND BEHÇET'S DISEASE
Birim Başkanı /Chair
Dr. M. Pınar Çakar Özdal
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. F. Nilüfer Yalçındağ
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Yasemin Özdamar Erol
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. M. Pınar Çakar Özdal Dr. Yasemin Özdamar Erol
Dr. Merih Banu Soylu Dr. İlknur Tuğal Tutkun
Dr. F. Nilüfer Yalçındağ