Untitled Document
Bilimsel Program
Moderatör: Dr. Melih Ünal
09:20 - 09:30 Açılış Dr. Gürsel Yılmaz
(VRC Birim Başkanı)
09:30 - 09:45 Cerrahi gerektiren travma hastasında değerlendirme ve cerrahi hazırlık Dr. Fevzi Şentürk
09:45 - 10:00 Kapalı göz yaralanmalarında cerrahi yaklaşım Dr. Cüneyt Erdurman
10:00 - 10:15 GİYC eşlik eden penetran yaralanma olgularında cerrahi yaklaşım Dr. Tansu Erakgün
10:15 - 10:30 Perforan yaralanmalarda cerrahi yaklaşım Dr. Nilüfer Berker
10:30 - 11:00 Kahve arası
11:00 - 11:15 Rüptür olgularında cerrahi yaklaşım Dr. Özay Öz
11:15 - 11:30 Ön segmenti de etkileyen arka segment yaralanmalarında cerrahi yaklaşım Dr. Gökhan Gürelik
11:30 - 11.45 Travmatik endoftalmi olgularına cerrahi yaklaşım Dr. Ziya Kapran
11.45 - 12.15 Tartışma
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Video Olgu Sunumları