Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimince 2019 yılında düzenlenecek VRC Beceri Aktarım Kursunun ikincisinde (VRC BAK-2) BYK tarafından “Oküler Travmada Vitreoretinal Cerrahi Yaklaşımlar” başlıklı kurs planlanmıştır. Kursumuz 16 Kasım 2019 tarihinde İstanbul TODEM’de yapılacaktır.

Oküler travmada vitreoretinal cerrahi gerektiren olgular halen en zor cerrahi olgular arasında yer almaktadırlar. Travma olgularında cerrahi çoğu zaman standart dışı bir yaklaşımı gerektirebilmektedir.    

Bu kurs kapsamında travmatik olguların cerrahiye hazırlanmasından başlayarak, açık ve kapalı göz yaralanmalarında, ön ve arka segmenti bir arada tutan travmalarda ve travmatik endoftalmi olgularına cerrahi yaklaşım ile ilgili bilgiler verilecektir.  Konuyla ilgili deneyimli eğitmenler tarafından olgu videolarıyla cerrahinin püf noktaları aktarılacaktır.

Katılımcılar travmatik bir olguya vitreoretinal cerrahi yaklaşımla ilgili olarak tüm detayları öğreneceklerdir. Kursun ikinci bölümünde eğitmenler olgu videoları sunacaklardır. Bu bölümde dileyen katılımcılar, tartışılmasını istedikleri olgularının videolarını (3 dakikalık) sunabileceklerdir.  

Oküler travmada vitreoretinal cerrahi yaklaşımlar konusunda eğitim almak isteyen meslektaşlarımızı 16 Kasım 2019 tarihinde İstanbul TODEM’e davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof.Dr. Gürsel YILMAZ
TOD VRC Birimi Başkanı
VRC BYK Adına