Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi olarak düzenleyeceğimiz toplantılar Beceri Aktarım Kursu (BAK) ve Beceri Aktarım Laboratuarı (BAL) isimleri altında iki şekilde yapılacaktır. Bu toplantılar Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezinde (TODEM) olacaktır. BAK toplantılarının didaktik ve pratik kısımları olacak, BAL toplantıları ise ağırlıklı olarak uygulamalı biçimde gerçekleştirilecektir. VRC Biriminin ilk toplantısını bu nedenle BAK formatında ve “Temel Vitreo-Retinal Cerrahi Teknikler” başlığı ile düzenlemekteyiz. Bu toplantının amacı retina cerrahisi gerektiren bir hasta ile karşılaştığımızda ilk andan itibaren hastaya nasıl yaklaşmamız gerektiğinden başlayarak cerrahi öncesi değerlendirme, hazırlık ve daha sonra cerrahinin aşamalarını sırayla elden geçirmektir. Cerrahi öncesi yaklaşımdan cerrahi sırasındaki aşamalara kadar her adım ayrıntılı biçimde konuşmacılar tarafından anlatılacaktır. Daha sonra olgu örnekleri üzerinde karşılıklı soru cevap şeklinde dinleyicilerin irdelenmesini istedikleri konular tekrar elden geçirilebilecektir.

Ağırlıklı olarak pratik bir kurs şeklinde olacak BAL toplantıları için konusu gereği Vitre-Retinal Cerrahi’nin belirli bir alt yapıya (ameliyat mikroskobu, v.s.) ihtiyacı vardır. TOD yine TODEM’ de böyle bir bölümün gerçekleştirilmesi için hızlı bir faaliyet içindedir. Bu bölümün açılması ile birlikte VRC Birimi olarak BAL toplantılarını da başlatma fırsatı bulacağımızı umuyoruz.

Bilgi edinmenin güzelliği kadar mevcut deneyim ve birikimleri meslektaşlarımızla paylaşmak da çok keyif verici. Ancak bunu biz oftalmologlar için kendi yerimizde, kendimize ait bir alt yapının içinde gerçekleştirmek çok daha büyük bir mutluluk. Bu vesile ile TODEM’in hayata geçirilmesini sağlayan TOD MYK’ na teşekkürü borç biliriz.

Toplantının sponsoru ALCON firmasına ve organizasyon için Global firmasına ayrıca teşekkür ederiz.

Vitreo-Retinal Cerrahi, diğer cerrahilerde de olduğu gibi, çok emek isteyen ve ciddi bir öğrenme eğrisine sahip bir konudur. Bu meşakkatli yolda ilerlemek isteyen, bu cerrahiye henüz başlayacak veya yeni başlamış meslektaşlarımız için bu kursun önemli bir fırsat olacağını düşünüyor, sizleri 6 mayıs Cumartesi sabahı TODEM’ deki toplantıya bekliyoruz.

Başarı dileklerimizle

Dr. Tunç Ovalı
TOD VRC Birimi Başkanı (BYK adına)