Untitled Document
Bilimsel Program
6 Mayıs 2017
09:00 - 09:05 Açılış
09:05 - 09:50 Cerrahi öncesi muayene, hasta hazırlığı (onamformu) Dr. Nilüfer Koçak
  Ameliyathane düzeni (cerrahi set-up) Dr. Ercan Sağlam
  Anestezi teknikleri Dr. Haluk Esgin
09:50 - 10:10
KAHVE ARASI
10:10 - 10:55 Enstrümentasyon (mikroskop, görüntüleme sistemi, cihaz, mikrocerrahi aletleri)  Dr. Özgür Artunay
  Ameliyatın başlangıç aşamaları (drape yerleştirme, sklerotomilerin hazırlanması) Dr. Cengiz Aras
  Temel vitrektomi (arka hyaloid ayrılması,vitrektomi, endodiatermi, endolaser) Dr. Emin Özmert
10:55 - 11.15
KAHVE ARASI
11:15 - 12.00 Tamponadlar – Hangisi ? Ne zaman? Dr. Ziya Kapran
  Cerrahinin sonlandırılması Dr. Gökhan Gürelik
  Postoperatuar bakım Dr. Solmaz Akar
12:00 - 12:40
ÖĞLE YEMEĞİ
12:40 - 13:00 Video olgu örnekleri, soru - cevap