Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ VİTREORETİNAL CERRAHİ BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI
Birim Başkanı
Dr. Ali Tunç Ovalı
Birim Sekreteri
Dr. Solmaz Akar
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Şengül Özdek
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Solmaz Akar Dr. Yusuf Akar
Dr. Ali Hakan Durukan Dr. Gökhan Gürelik
Dr. Ziya Kapran Dr. Levent Karabaş
Dr. Nilüfer Koçak Dr. Ali Tunç Ovalı
Dr. Şengül Özdek Dr. Melih Ünal
Dr. Gürsel Yılmaz  
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Halil Ateş
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Sekreteri
Dr. Osman Şevki Arslan
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Belgin İzgi
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Halil Ateş
Dr. Kıvanç Güngör