Untitled Document
Bilimsel Program
10.00 - 10.30 AÇILIŞ TÖRENİ
10.30 - 12.30   1. Seans ŞAŞILIK /  (Video Cerrahi-Tartışma)
  Moderatörler: Dr. Sedef Kutluk, Dr. Nazife Sefi Yurdakul
1. Şaşılık Cerrahisinde Konjonktiva Açılımları          Dr. Sılay Cantürk Uğurbaş
(limbal, forniks, adele üstü)
Rektuslara Zayıflatıcı Ameliyatlar
2. Medial Rektus Geriletme Dr. Özgül Altıntaş
3. Rektuslara Anslı Geriletme Cerrahisi Dr. Süheyla Köse
4. Faden Cerrahisi Dr. Nazan Bengüdeniz
Rektuslara Güçlendirici Ameliyatlar
5. Rektuslara Rezekziyon Cerrahisi Dr. Şule Ziylan
Alt Oblik Kas Cerrahileri
6. Alt Oblik Miyektomi Cerrahisi Dr. Aylin Yaman
7. Alt Oblik Geriletme Cerrahisi Dr. Hikmet Başmak
8. Alt Oblik Öne İlerletme(Anteriozasyon) Dr. Halil İbrahim Altınsoy
Üst Oblik Kas Cerrahileri
10. Üst Oblik Zayıflatma Cerrahisi Dr. Mehdi Süha Öğüt
11. Üst Oblik Güçlendirme Cerrahisi Dr. Yaşar Duranoğlu
12. Transpozisyon ve Arter Korumalı Şaşılık Cerrahi Dr. E. Cumhur Şener
13. Ayarlanabilir Sütür ile Şaşılık Cerrahisi Dr. Betül Tuğcu
12.30 - 13.30   Öğle Yemeği
13.30 - 15.30  2. Seans KORNEA ve OKÜLER YÜZEY / (Video Cerrahi-Tartışma)
  Moderatörler: Osman Şevki Arslan, Yonca Akova
Alkali yanıkta limbal greft Dr.Yonca Akova
Kimyasal travmalı bir olguda aynı seansta semblefaron tashihi, konjonktivalimbal otogreft ve amniyon membranı transplantasyonu Dr. Ayşe Burcu
Kimyasal Yaralanmaya İkincil Gelişen Tek Taraflı Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Limbal Epitel Hücre Nakli Dr. Özlem Barut Selver
Kimyasal yanığa bağlı gelişen oküler yüzey hasarında SLET uygulaması Dr. Cezmi Doğan
Kornea Yüzeyinde dermoid Dr. Dilek Dursun
Keratoplasti sonrası yüksek astigmatizma tedavisinde femtosaniye lazer yardımlı “wedge” rezeksiyonu Dr. Faik Oruçoğlu
Lameller kornea cerrahisi Dr. Osman Şevki Arslan
Psödofakik Büllöz keratopatide DSEK sırasında IOL dislokasyonunun skleral fiksasyon ile düzeltilmesi Dr. H. Elvin Yıldız
DMEK ameliyatında Desme Membranının Endotelyal Yüzünün Tespiti Dr. Engin Bilge Özgürhan
Fungal keratitli bir olguda keratoplasti Dr. Nilgün Yıldırım
Bir Kornea İki Olgu Dr. Züleyha Yalnız Akkaya
Romatoid Artrite Bağlı kornea erimesi olan hastada tektonik keratoplasti Dr. Özlem Evren Kemer
Katarakt / glokom / vitreoretinal cerrahi ile kombine Boston tip 1 keratoprotez implantasyonu Dr. Canan Aslı Ütine
15.30 - 16.00  
Kahve Molası
16.00 - 18.00   3. Seans OKÜLOPLASTİK CERRAHİ / Video Cerrahi-Tartışma
  Moderatör: Dr. Yasemin Katırcıoğlu
Göz Kapak Cerrahisi Videoları
1. İnternal browpeksi ile kombine üst kapak blefaroplastisi Dr. Yasemin Katırcıoğlu
2. Pitozis tedavisinde levator cerrahisi Dr. Barış Yeniad
3. Tiroid oftalmopatide üst kapak retraksiyonu cerrahisi ve Perioküler botoks uygulamaları Dr. Ferda Çiftçi
4. Pitozis tedavisinde frontal askılama Dr.Cem Evereklioğlu
5. Entropiyon tedavisinde lateral tarsal şerit, retraktör kısaltma ve döndürücü sütürlerden oluşan üçlü kombine cerrahi Dr. Didem Serin
6. Göz kapak tümör eksizyonu ve rekonstrüksiyonu Dr. Tansu Gönen
7. Göz kapak tümör eksizyonu ve rekonstrüksiyonu Dr. Müslime Akbaba
Moderatör: Dr. Pelin Kaynak
Lakrimal Cerrahi Videoları
1. Konjenital dakriostenoz tedavisinde endoskopi ile lakrimal entübasyon Dr. Pelin Kaynak
2. Endoskopik DSR Dr. Onur Konuk
3. Kanalikül kesilerinde cerrahi tedavi Dr. Şeyda Uğurlu
4. Proksimal Lakrimal sistem laserasyonu sonrası koDSR Dr. Şafak Karslıoğlu
5. Punktoplasti Dr. Arzu Taşkıran Çömez
Tartışma
Moderatör: Dr. Onur Konuk
Soket-Orbita Cerrahisi Videoları 
1. Mukozalı soket revizyonu Dr. Altuğ Çetinkaya
2. Evisserasyon Dr. Levent Akçay
3. Orbita taban kırıklarının cerrahi tedavisi Dr. Şafak Karslıoğlu
4. Orbita lenfanjiomunun acil cerrahi tedavisi Dr. Onur Konuk
09.00 - 13.00 1. Seans VİTREORETİNAL CERRAHİ / (Canlı Cerrahi-Tartışma)
  Canlı Cerrahi Cerrahları:
Dr. Tunç Ovalı
Dr. Hakan Durukan
Dr. Levent Karabaş
Dr. Şengül Özdek
Dr. Nilüfer Koçak
Dr. Murat Karaçorlu
Dr. Süleyman Kaynak
Dr. Özcan Kayıkçıoğlu
Dr. Murat Öncel
Dr. Ercan Sağlam
Salon moderatörleri :
Dr. Gürsel Yılmaz
Dr. Seyhan Topbaş
Ameliyathane moderatörleri :
Dr. Süleyman Kaynak
Dr. Tunç Ovalı
Dr. Remzi Avcı
13.00 - 14.00 Öğle Yemeği
13:15 - 14:15 ZEISS UYDU SEMPOZYUMU
  Uydu Sempozyumu Başlığı : Katarakt ve Refraktif Cerrahide Farklılık Yaratan Klinik Deneyimler
Tarih : 17/06/2017 Saat: 13:15 - 14:15
Moderatör: Dr. İzzet Can
Premium IOL'lerde Biyometri ve Astigmatizma Yönetimi
Torik Göz içi Lenslerine Bakış; Hangi Hasta, Hangi Hazırlık, Hangi Seçim?
Konuşmacı: Dr. Bilgehan Sezgin Asena
Yenilikçi Trifokal IOL Konsepti ile Daha Fazla Hastaya Doğru Yaşam Vizyonu
Trifokal Göz içi Lenslerine Bakış; Hangi Hasta, Hangi Hazırlık, Hangi Seçim?
Konuşmacı: Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Lasik Cerrahisinde Flepin Etkisi ve Refraktif Sonuçlar
Konuşmacı: Dr. Emrullah Taşındı
İlk Minimal İnvaziv Flepsiz SMILE Çözümü (VisuMax SMILE)
Konuşmacı:
Dr. Mehmet Söyler
14.30 - 18.00 2. Seans KATARAKT VE REFRAKSİYON CERRAHİSİ (Canlı Cerrahi-Tartışma)
  Ameliyathane Moderatörleri:
Dr. Osman Şevki Arslan, Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Salon Moderatörü:
Dr. İzzet Can
Salon Panelistleri:
Dr. Akif Özdamar,
Dr. Emrullah Taşındı,
Dr. Fatih Mehmet Mutlu,
Dr. Kazım Devranoğlu,
Dr. Yonca A. Akova
Katarakt Cerrahisi Canlı Cerrahi Cerrahları:
Dr. Bekir Sıtkı Arslan - Nigra Katarakt Özellikli Olgu
Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu - Konjenital Katarakt Özellikli Olgu
Dr. Hülya Çetin Bolu - Afak Hasta (Skleral Fiksasyon) Özellikli Olgu
Dr. Ümit Kamış - Marfan Sendromu Özellikli Olgu
Dr. Fatih Karel - Ön kamara lensli, Miyop Hasta, Katarakt Özellikli Olgu
Dr. Altan Atakan Özcan - Sublükse GİL Özellikli Olgu
Dr. Mehmet Söyler - Travmatik Katarakt Özellikli Olgu
Dr. Zeki Tunç - Travmatik Sublükse Katarakt Özellikli Olgu
09.00 - 13.00   3. Seans GLOKOM (Canlı Cerrahi-Tartışma)  
  Salon Moderatörleri:
Dr. Ilgaz S. Yalvaç,
Dr. Kıvanç Güngör
Ameliyathane Moderatörleri:
Dr. Özcan Ocakoğlu,
Dr. Ayça Yılmaz
1. Konjenital glokom cerrahisi Dr. Özcan Ocakoğlu
2. Schlemm cerrahileri Dr. Halil Ateş
3. MMC ilaveli trabekülektomi Dr. Tarkan Mumcuoğlu
4. Komplike olguda MMC ilaveli trabekülektomi-2 Dr. Banu Şatana
5. Ahmed valve implant cerrahisi Dr. Atilla Bayer
6. Xen implant (+/- katarakt cerrahisi) Dr. Tamer Takmaz
Glokom+KRC Birimleri Ortak toplantısı
Salon Mod: Dr. Şükrü Bayraktar, Dr. Nusret Özdemir
7. Fako + Ttrabekülektomi Dr. Üzeyir Günenç
8. GATT + FAKO Dr. Mehmet Baykara
13.00 - 14.00   Öğle Yemeği
14.00 - 16.00   Canlı Cerrahi Tartışma
Moderatör: Dr. Reha Ersöz
KRC - Dr. İzzet Can
VRC - Dr. Tunç Ovalı
Glokom - Dr. Halil Ateş
16:00 Kapanış Oturumu

**Canlı Cerrahi operasyonlarında kullanılacak sarf malzemeleri gerek durumda firmalara ek sponsorluk olarak verilebilecektir.