Kurullar
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Sekreteri
Dr. Osman Şevki Arslan
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Belgin İzgi
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Halil Ateş
Dr. Kıvanç Güngör

TOD CANLI CERRAHİLER SEMPOZYUMU ORGANİZASYON KOMİTESİ
TOD MYK Koordinatörleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Glokom Birimi Başkanı
Dr. Halil Ateş
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Başkanı
Dr. İzzet Can
Kornea Ve Okuler Yüzey Birimi Başkanı
Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
Oküloplastik Cerrahi Birimi Başkanı
Dr. Yasemin Katırcıoğlu
Şaşılık Birimi Başkanı
Dr. Tülin Berk
Vitreoretinal Cerrahi Birimi Başkanı
Dr. Ali Tunç Ovalı