Untitled Document
Bilimsel Program / Scientific Program
KERATOKONUS
KERATOCONUS
  Moderatör / Moderator: Koray Gümüş
09.00 - 09.10 Açılış
Opening
Mehmet Orhan
09.10 - 09.30 Tanı ve progresyon kriterleri
Diagnosis and progression criteria
Banu Bozkurt
09.35 - 09.55 Çapraz bağlama kriterleri ve tekniği
Crosslinking criteria and techniques
Koray Gümüş
10.00 - 10.20 Refraktif cerrahi ile kombine çapraz bağlama
A combination of crosslinking and refractive surgery
Özge Saraç
10.25 - 10.40 Kahve arası / Coffee Break 
10.40 - 11.00 Kontakt lens seçenekleri
Contact lens options
Sibel Kocabeyoğlu
11.05 - 11.25 Stromal halka
Intrastromal ring
Volkan Hürmeriç
11:30 - 11:50 DALK
DALK
Ayşe Burcu
11.55 - 12.45 Öğle yemeği / Lunch 
12.45 - 13.45 İnteraktif olgu tartışması
(Interactive case discussion)