Kurullar / Comittees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skill Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Remzi Avcı Dr. Ziya Kapran
Dr. Banu Bozkurt Dr. Onur Konuk
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Feyza Önder
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Emrullah Taşındı
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KORNEA VE OKÜLER YÜZEY BİRİMİ
TOA SOCIETY OF CORNEA AND OCULAR SURFACE
Birim Başkanı /Chair
Dr. Mehmet Orhan
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Özlem Evren Kemer
Birim Eğitim Temsilcisi / TOA Secretary General
Dr. Banu Bozkurt
Birim Yürütme Kurulu Üyesi / Executive Board
Dr. Banu Acar Dr. Banu Bozkurt  
Dr. Dilek Dursun Altınörs Dr. Özlem Evren Kemer
Dr. Koray Gümüş Dr. Mehmet Orhan
Dr. Zeynep Özbek Dr. Nilgün Yıldırım
Dr. Hatice Elvin Yıldız