Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Vitreoretinal Cerrahi Birimi olarak 06 Mayıs 2017 tarihinde “ Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikler “ başlığı altında ilk Beceri Aktarım Kursu (BAK) ‘ nu düzenledik. Bu toplantı İstanbul’ da Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezinde (TODEM) gerçekleştirildi. BAK toplantılarının didaktik ve pratik kısımlarının olması öngörülmüştü. Gerçekten bu toplantıda konusunda çok deneyimli konuşmacılar Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek TODEM’ de - kongre salonlarının genel ölçekleri ile karşılaştırıldığında - oldukça küçük sayıda bir dinleyici gurubu ile mevcut deneyim ve birikimlerini genç meslektaşlarımızla paylaştılar. “ Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikler ” başlığı ile düzenlediğimiz bu toplantının amacı retina cerrahisi gerektiren bir hasta ile karşılaştığımızda ilk andan itibaren hastaya nasıl yaklaşmamız gerektiğinden başlayarak cerrahi öncesi değerlendirme, hazırlık ve daha sonra cerrahinin aşamalarını sırayla elden geçirmek oldu. Cerrahi öncesi yaklaşımdan cerrahi sırasındaki aşamalara kadar her adım ayrıntılı biçimde konuşmacılar tarafından anlatıldı. Beni en çok mutlu eden konuşmaların katılımcı arkadaşlarımız tarafından çok dikkatle dinlenmesi olduğu gibi, konuşmaları takiben kısa olgu örnekleri üzerinde yaptığımız interaktif tartışmalara hemen hemen tüm dinleyicilerin büyük bir içtenlikle katılmış olmaları oldu. Bu düzeyde bir interaktif bilgi paylaşımını, en azından ben kendi adıma ifade edeyim, yurt dışındaki toplantılarda da az rastladım. Bunun TOD olarak ve VRC Birimi olarak gurur verici olduğunu düşünüyorum ve bu vesile ile BAK toplantılarını ( ve doğal olarak BAL – Beceri Aktarım Laboratuarı Toplantılarını ) hayata geçiren tüm geçmiş dönem TOD Başkan ve Yönetim Kurullarına teşekkür etmek istiyorum.

Yakın zamanda Ankara’da da ikinci bir Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezinin (TODEM) açılmış olması büyük bir mutluluk kaynağı. Dolayısıyla VRC Birim Yürütme Kurulu olarak Vitreoretinal Cerrahinin temel prensiplerinin ele alınacağı bu kursun Ankara’da da tekrarlanmasının faydalı olacağını düşünerek 24 Kasım 2018 tarihinde, cumartesi günü tekrarlanmasını öngördük.

Vitreoretinal Cerrahinin, diğer cerrahilerde de olduğu gibi, çok emek isteyen ve ciddi bir öğrenme eğrisine sahip bir konu olduğu göz önünde bulundurarak bu meşakkatli yolda ilerlemek isteyen, bu cerrahiye henüz başlayacak veya yeni başlamış meslektaşlarımız için bu kursun önemli bir fırsat olacağını düşünerek, sizleri 24 Kasım Cumartesi sabahı Ankara TODEM’ deki toplantıya bekliyoruz.

Ayrıca toplantının sponsoru İ-Med firmasına ve organizasyon için Global firmasına teşekkür ederiz.
Başarı dileklerimizle

Dr. Tunç Ovalı
TOD VRC Birimi Başkanı (BYK adına)