Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ VİTREORETİNAL CERRAHİ BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI
Birim Başkanı
Dr. Tunç Ovalı
Birim Sekreteri
Dr. Solmaz Akar
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Şengül Özdek
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Solmaz Akar Dr. Yusuf Akar
Dr. Ali Hakan Durukan Dr. Gökhan Gürelik
Dr. Ziya Kapran Dr. Levent Karabaş
Dr. Nilüfer Koçak Dr. Tunç Ovalı
Dr. Şengül Özdek Dr. Melih Ünal
Dr. Gürsel Yılmaz  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör