Untitled Document
Bilimsel Program
Başlangıç: 09.00 - Bitiş: 13.00
DİDAKTİK BÖLÜM
Moderatör: Dr. Tunç Ovalı
Cerrah öncesi muayene, hasta hazırlığı (onam)
Dr. Nilüfer Koçak
Ameliyathane düzeni
Dr. Numan Alp
Anestezi teknikleri
Dr. Mehmet Çıtırık
Enstrümantasyon (mikroskop, görüntüleme sistemi, cihaz, mikrocerrahi aletleri)
Dr. Hürkan Kerimoğlu
Ameliyatın başlangıç aşamaları (drape yerleştirme, sklerotomilerin hazırlanması)
Dr. Mehmet Akif Acar
Temel vitrektomi (arka hyaloid ayrılması, vitrektomi, endodiatermi, endolaser)
Dr. Emin Özmert
Tamponadlar hangisi ? Ne zaman?
Dr. Ziya Kapran
Cerrahinin sonlandırılması
Dr. Gökhan Gürelik

Postoperatuar bakım
Dr. Zeliha Yazar

UYGULAMALI BÖLÜM
Sistem ve yöntemlerin olgu videoları  ile gösterilip tartışılması