Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihleri
22 - 23 Mayıs 2021

Sempozyum Dili
Sempozyum bilimsel dili Türkçe olacaktır.

Kredilendirme
Tüm oturumlar, Türk Tabibler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Katılım Belgesi
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri 23 Mayıs 2021 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır.

Davet Mektubu / İzin Yazısı
Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları sempozyum sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.