Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı
Dr.  İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
TOD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı  
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Şube Başkanı
Dr. Özcan Ocakoğlu
Şube Sekreteri
Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu
Şube Saymanı
Dr. Hakan Özdemir
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Cengiz Aras Dr. Zafer Cebeci
Dr. Muhsin Eraslan Dr. Özcan Ocakoğlu
Dr. Hakan Özdemir Dr. Ali Sipahier
Dr. Muhittin Taşkapılı Dr. O. Murat Uyar
Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç Dr. Ulviye Yiğit
Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu