Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
26 Mayıs 2024, Pazar
26 May 2024, Sunday

Kurs Dili / Course Language
Kursun bilimsel dili Türkçe olacaktır.
The scientific language of the course will be Turkish.

Katılım Sertifikası / Certificate of Participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance course certificates will be send after course via mail.

Davet Mektubu / Invitation Letter
Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Beceri Aktarım Kursu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
TOA Society of Cataract and Refractive Surgery skills transfer course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.