Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Onur Konuk

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanı / TOA Honorary President
Dr. Berati Hasanreisoğlu
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. Huban Atilla
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Kıvanç Güngör
TOD Genel Merkez Saymanı / TOA Treasurer General
Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Suzan Güven Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Onur Konuk Dr. Gamze Uçan Gündüz
Dr. Feyza Önder Dr. Tekin Yaşar
Dr. Hakan Özdemir Dr. Gürsel Yılmaz
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KATARAKT VE REFRAKSİYON CERRAHİSİ BİRİMİ
TOA SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY
Birim Başkanı /Chair
Dr. Fatih Karel
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Ümit Kamış
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Altan Atakan Özcan
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Alper Ağca Dr. Yonca Aydın Akova
Dr. Mehmet Baykara Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Ümit Kamış Dr. Fatih Karel
Dr. Altan Atakan Özcan Dr. M. İlker Toker
Dr. Yusuf Yıldırım