Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
10 Eylül 2023, Pazar
10 September 2023, Sunday

Kurs Dili / Course Language
Kursun bilimsel dili Türkçe olacaktır. 
The scientific language of the Course will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
10 Eylül 2023 tarihinde saat 09:30 - 13:30 arasında açık olacaktır.
It will be open from 9:30 am to 1:30 pm on 10 September 2023.

Katılım Sertifikası / Certificate of Participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance course certificates will be send after course via mail.

Davet Mektubu / Invitation Letter
Oküler Enfeksiyonlar Birimi Beceri Aktarım Kursuna (BAK)'a kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
TOA OI Society of Ocular Infections Skills Transfer Course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.