Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Onur Konuk

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanı / TOA Honorary President
Dr. Berati Hasanreisoğlu
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Huban Atilla
Genel Merkez Saymanı / Headquarters Treasurer
Dr. O. Murat Uyar
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Feyza Önder
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Emrullah Taşındı
Dr. S. Uğur Keklikçi Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Fatih Mehmet Mutlu Dr. Gürsel Yılmaz
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OKÜLER ENFEKSİYONLAR BİRİMİ
OCULAR INFECTION SOCIETY (TOIS)
Birim Başkanı /Chair
Dr. Halit Oğuz
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Erkan Çelik
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Berna Akova Dr. Erkan Çelik
Dr. Sertaç Argun Kıvanç Dr. Halit Oğuz
Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen