Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyonlar Birimi olarak 10 Eylül 2023 Pazar günü “Oküler Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Kullanım İlkeleri” konulu Beceri Aktarım Kursu(BAK) TODEM İSTANBUL binasında gerçekleştireceğiz.

Kursumuzda gözün çeşitli dokularında etkin antimikrobiyalin seçimi, ne kadar süre ve hangi dozda kullanılacağının tayini, hamilelerde ve çocuklarda güvenli antimikrobiyal dozu ve süresinin belirlenmesi, antimikrobiyal direnci ile karşılaşıldığında bu direncin nasıl aşılabileceği konularında pratik bilgilerin didaktik aktarımının yanısıra parenteral kullanılan ilaçlardan göz enfeksiyonları için ilaç hazırlama ve hedef dokuya doğru şekilde uygulayabilme becerilerinin, konusunda deneyimli eğitmenler tarafından, katılımcılara pratik olarak aktarılması hedeflenmektedir. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ misafir eğitmen olarak kursumuza değerli katkıları olacaktır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Bu kursun gerçekleşmesinde büyük bir titizlikle çalışan Türk Oftalmoloji Derneği, Oküler Enfeksiyonlar Birimi Yürütme Kurulu ve kursta görev alan tüm eğitmen meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri çok faydalı ve keyifli olacağına inandığımız bu kursa kayıt olmaya davet ediyoruz.


Prof. Dr. Halit OĞUZ
TOD OE Başkanı
OE BYK adına


Invitation

As the Turkish Ophthalmology Association Ocular Infections Society, we will hold a Skills Transfer Course (BAK) on "Principles of Antimicrobial Use in Ocular Infections" on Sunday, September 10, 2023 at TODEM ISTANBUL building.

In our course, we provide practical information on the selection of effective antimicrobials in various tissues of the eye, the determination of how long and at what dose to use, the determination of the safe antimicrobial dose and duration in pregnant women and children, and how to overcome this resistance when faced with antimicrobial resistance. It is aimed to teach the participants practically the skills of preparing drugs for infections and applying them to the target tissue, by experienced trainers. From Goztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital Microbiology and Clinical Microbiology Clinic. Dr. Abdurrahman SARMIŞ will make valuable contributions to our course as a guest instructor. We thank him.

We would like to thank the Turkish Ophthalmology Association, Ocular Infections Society Executive Board and all our instructor colleagues who worked meticulously in the realization of this course, and invite you to enroll in this course, which we believe will be very useful and enjoyable.


Prof. Dr. Halit OĞUZ
The chair of TOA OI Society
In behalf of OI Executive Board