Bilimsel Program / Scientific Program

Kursiyerlere ilk olarak Okülofasiyal Kozmetik Cerrahiler hakkında genel bilgi verilip, sonrasında, eğitmenler altı kişilik gruplar halinde dört odada aynı anda 30’ar dakika süreyle interaktif olarak tartışacaklardır.

Her oturum sonrasında bir odada eğitim alan kursiyerler takip eden odaya geçecekler, böylece program sonunda dört odadaki interaktif tartışmaya katılmış olacaklardır.

At the beginning of the course, the trainees will be given general information about Oculofacial Cosmetic Surgeries, after which the trainers will discuss interactively for 30 minutes simultaneously in four rooms in groups of six.

After each session, trainees who receive training in one room will move to the following room, so that they will participate in the interactive discussion in four rooms at the end of the program.

Okülofasiyal Bölgede Kozmetik Cerrahiler / Cosmetic Surgery in the Oculofacial Region
10:00 - 14:00
Beceri Aktarım Kursu
/ Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
  Moderatör / Moderator: Dr. Firdevs Örnek
  Cerrahi Anatomi ve Preoperatif Değerlendirme
Surgical Anatomy and Preoperative Evaluation
Dr. Nilay Yüksel
  Üst Kapak Blefaroplasti
Upper Lid Blepharoplasty
Dr. Canan Gürdal
  Alt kapak Blefaroplasti
Lower Lid Blefaroplasty
Dr. Ferda Çiftçi
  Özellikli Olgular ve Komplikasyon Yönetimi
Special Cases and Complication Management
Dr. Ümit Beden
Gruplar / Groups
  Oda No 1: Cerrahi Anatomi ve Preoperatif Değerlendirme
Room Number 1: Surgical Anatomy and Preoperative Evaluation
Dr. Nilay Yüksel
  Oda No 2: Üst Kapak Blefaroplasti
Room Number 2: Upper Lid Blepharoplasty
Dr. Canan Gürdal
  Oda No 3: Alt Kapak Blefaroplasti
Room Number 3: Lower Lid Blefaroplasty
Dr. Ferda Çiftçi
  Oda No 4: Özellikli Olgular ve Komplikasyon Yönetimi
Room Number 4: Special Cases and Complication Management
Dr. Ümit Beden
  Kurs Değerlendirme / Course Evaluation