Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
11 Haziran 2023, Pazar
11 June 2023, Sunday

Kurs Dili / Course Language
Kursun bilimsel dili Türkçe olacaktır.
The scientific language of the course will be Turkish.

Katılım Sertifikası / Certificate of Participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance course certificates will be send after course via mail.

Davet Mektubu / Invitation Letter
Oküloplastik Cerrahi Birimi Beceri Aktarım Kursu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery skills transfer course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.