Davet

Sayın Meslektaşlarımız,

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 11 Haziran 2023 Pazar günü “Okülofasiyal Bölgede Kozmetik Cerrahiler” başlıklı Beceri Aktarım Kursunu (BAK) Ankara TODEM’de gerçekleştireceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitimi alan veya eğitimini bitirmiş olup oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslektaşlarımıza açıktır. Kursumuzun didaktik bölümünde konusunda deneyimli oküloplastik cerrahi birimi üyesi meslektaşlarımız kapak anatomisi, preoperative hasta değerlendirilmesi ile üst ve alt kapak blefaroplasti tekniklerini anlatarak teorik eğitim verecektir. Kursun ikinci yarısında ise yine bu konulara yönelik video sunumları ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 24 katılımcı kabul edilecek ve her çalışma grubu ikinci bölümde 4 istasyonda gruplar halinde 30’ar dakikalık rotasyon yapacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız yeterlidir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Bu projenin gerçekleşmesinde değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza ve TODEM Koordinatörlüğü ve Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine teşekkürü borç biliriz.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 11 Haziran 2023 tarihinde Ankara TODEM’e davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.


Saygılarımızla,
Yürütme Kurulu Adına
Prof. Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Başkan,
Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş
Sekreter,
TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi


Invitation

Dear Colleagues,

As the Turkish Ophthalmological Association (TOA) Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, On Sunday, June 11, 2023, we will hold the Skills Transfer Course (STC) titled "Cosmetic Surgery in the Oculofacial Region" at Ankara TODEM. Our course welcomes to ophthalmology residents in training and ophthalmologists who are interested in oculoplastic surgery.

In the didactic part of our course, our colleagues, who are members of the oculoplastic surgery unit, will provide theoretical training by explaining eyelid anatomy, preoperative patient evaluation, and upper and lower lid blepharoplasty techniques. In the second half of the course, interactive practical training will be given with video presentations on these subjects. 24 participants will be accepted to the meeting and each working group will rotate in groups for 30 minutes at 4 stations in the second part.

To join the BAK program of the Oculoplastic Surgery Unit, simply click the "Online Registration" button on the registration page. Those who are eligible to participate will be notified by e-mail.

We would like to thank our speakers for their valuable contributions to the realization of this project and the TODEM Coordinatorship and the Management of the Turkish Ophthalmology Association.

We invite our colleagues who are interested in the subject to Ankara TODEM on June 11, 2023 and look forward to meeting you.


Regards,
On behalf of the Executive Committee,
Prof. Dr. Seyda Karadeniz Ugurlu, Chair
Prof. Dr. Suat Hayri Ugurbas, Secretary