Bilimsel Program / Scientific Program
11 Haziran 2023, Pazar
10:15 - 15:00

June 11, 2023 Sunday,
Between 10.15 am and 3.00 pm (Time Zone-İstanbul)
10:15 – 10:30
10:15 - 10:30 am
Açılış Konuşması
Kurs Hakkında Bilgilendirme / Grupların Odalara Dağıtılması

Opening Speech
Information About The Course / Distribution Of Groups To Rooms
10:30 – 11:20
10:30 - 11:20 am
Kurs 1
Course 1
11:20 – 11:30
11:20 - 11:30 am
Ara / Coffee Break
11:30 – 12:20
11:30 am - 12:20 pm
Kurs 2
Course 2
12:20 – 13:00
12:20 - 1:30 pm
Öğle Yemeği / Lunch
13:00 – 13:50
1:30 - 1:50 pm
Kurs 3
Course 3
13:50 – 14:00
1:50 - 2:00 pm
Ara / Coffee Break
14:00 – 14:50
2:00 - 2:50 pm
Kurs 4
Course 4
14:50 - 15:00
2:50- 3:00 pm
Kapanış / Closing

Uygulamalı Kurs Odaları - Konular ve Eğitmenler / Practical Course Rooms - Topics and Instructors
ODA 1
ROOM 1
GK Ölçümü Ve Gözlük Deneme Setinin En Yararlı Kullanımı
Visual Acuity Measurement And Most Beneficial Use Of Lens Trial Set
Dr. Doğan Ceyhan
Dr. Devrim Toslak
ODA 2
ROOM 2
Skiyaskopi Ve Otorefraktometre En Yararlı Nasıl Kullanılır?
How To Use Skiascopy And Autorefractometer Effectively?
Dr. Kemal Arıcı
Dr. Mehmet Özgür Zengin
ODA 3
ROOM 3
Monoküler Ve Binoküler Refraksiyon Testleri
Monocular And Binocular Refraction Tests
Dr. H. Zeki Büyükyıldız
Dr. Füsun Uzunoğlu
ODA 4
ROOM 4
Foropter İle Refraksiyon Muayenesi Ve Presbiyopi
Performing Refraction With Phoropter And Presbyopia
Dr. Vildan Öztürk
Dr. Ceyhun Arıcı