Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
11 Haziran 2023, Pazar
11 June 2023, Sunday

Kurs Dili / Course Language
Kursun bilimsel dili Türkçe olacaktır. 
The scientific language of the course will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
11 Haziran 2023 tarihinde saat 10:15-15:00 arasında açık olacaktır.
It will be open from 10:15 am to 3:00 pm on 11 June 2023.

Katılım Sertifikası / Certificate of Attendance
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Certificates will be sent to registrants via email.

Davet Mektubu / Invitation letter
Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Beceri Aktarım Kursu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation Society skills transfer course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.