Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Onur Konuk

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanı / TOA Honorary President
Dr. Berati Hasanreisoğlu
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Huban Atilla
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Feyza Önder
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Emrullah Taşındı
Dr. S. Uğur Keklikçi Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Fatih Mehmet Mutlu Dr. Gürsel Yılmaz
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OPTİK, REFRAKSİYON VE AZ GÖRME REHABİLİTASYONU BİRİMİ
TOA SOCIETY OF OPTICS, REFRACTION AND LOW VISION REHABILITATION
Birim Başkanı /Chair
Dr. Vildan Koçer Öztürk
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Haydar Erdoğan
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Sedef Kutluk
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Ceyhun Arıcı Dr. Zühal Özen Tunay
Dr. Haydar Erdoğan Dr. Vildan Koçer Öztürk
Dr. Sedef Kutluk