Bilimsel Program / Scientific Program
AÇIK GÖZ YARALANMALARINDA SÜTÜRASYON TEKNİKLERİ
APPROACH TO OPEN GLOBE INJURIES AND SUTURE TECHNIQUE
10:00 - 14:00
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
  Açılış / Introduction
Moderatör / Moderator: Firdevs Örnek
  Oküler travma sınıflaması, terminolojisi ve oküler travma skorlaması
Classification of ocular trauma, terminology and scoring
Dr. Uğur Acar
  Oküler travmalı hastaya yaklaşım
Approach to patients with ocular trauma
Dr. Muhammed Batur
  Kornea ve limbus yaralanmaları
Corneal and limbal wounds
Dr. Züleyha Yalnız Akkaya
  ARA / BREAK
  Konjonktiva ve sklera yaralanmaları
Conjunctival and scleral wounds
Dr. Berna Akova
  Medikolegal açıdan önemli ipuçları
CMedicolegal tips and tricks
Dr. Murat Uyar
  ARA / BREAK
  Gruplarla interaktif olgu tartışmaları
Interactive discussion of cases in groups
  Kurs Değerlendirmesi
Course evaluation
  Kapanış
Closure