Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Yürütme Kurulu olarak TODEM Sanal platformunda düzenleyeceğimiz “Açık Göz Yaralanmalarında Sütürasyon Teknikleri” konulu sanal Beceri Aktarım Kursunda (BAK) sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz.

Bu BAK’ta gözüne travma alan hastaya yaklaşım, göz yaralanmalarında terminoloji ve sınıflama, kornea ve skleranın tam kat yaralanmalarında sütürasyon prensipleri ve medikolegal açıdan dikkat edilmesi gereken konular ele alınacaktır.

Kısa ders anlatımlarından sonra kursiyerler gruplara ayrılarak video ve fotoğraflarla desteklenen olgular üzerinde konular interaktif olarak ele alınacaktır.

Saygılarımızla ve Sevgilerimizle,

Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi BYK adına
Birim Başkanı
Prof. Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA, FEBO, FICO


Invitation

Dear Colleagues,

The topic of this Skills Transfer Course (STC), which will be held on the Virtual TODEM, and which will be organized by the Ocular Trauma and Medicolegal Ophthalmology Subsociety of Turkish Ophthalmological Association (TOA), will be ‘Approach to Open Globe Injuries and Suture Techniques’.

In this STC, approach to a patient with ocular trauma, terminology and classification of open glob injuries, suture principals of full thickness corneal and scleral injuries, and medicolegal principals will be presented.

In the first part of this STC the topics will be presented in short lectures. In the second part, the participants will be divided into groups and principals of reparation of open globe injuries will be discussed on videos and photos of patients.

Best regards,

On behalf of the Executive Committee
Chair of TOA Ocular Trauma and Medicolegal Ophthalmology Subsociety
Züleyha YALNIZ AKKAYA, MD, Prof, FEBOph, FICOph