Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Onur Konuk

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanı / TOA Honorary President
Dr. Berati Hasanreisoğlu
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. Huban Atilla
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Kıvanç Güngör
TOD Genel Merkez Saymanı / TOA Treasurer General
Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Suzan Güven Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Onur Konuk Dr. Gamze Uçan Gündüz
Dr. Feyza Önder Dr. Tekin Yaşar
Dr. Hakan Özdemir Dr. Gürsel Yılmaz
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OKÜLER TRAVMATOLOJİ VE MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ BİRİMİ
TOA SOCIETY OF ERGOPHTHALMOLOGY AND MEDICOLEGAL OPHTHALMOLOGY
Birim Başkanı /Chair
Dr. Züleyha Yalnız Akkaya
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Ümit Ekşioğlu
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Özlem Budakoğlu
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Uğur Acar Dr. Mehmet Akif Acar
Dr. Özlem Budakoğlu Dr. Ümit Ekşioğlu
Dr. Züleyha Yalnız Akkaya