Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanı
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör
 
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ERZURUM-TRABZON ŞUBESİ GÖREV DAĞILIMI
Şube Başkanı
Dr. Sadullah Keleş
Şube Sekreteri
 Dr. Mustafa Yıldırım
Şube Saymanı
Dr. Osman Öndaş
Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Lokman Balyen   Dr. Hülya Soysal
Dr. Sedat Alper Çimencan Dr. Metin Uçar
Dr. Sadullah Keleş Dr. Mustafa Yıldırım
Dr. Osman Öndaş