Bildiri Sunumları
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 1 Aralık 2022, saat 23:59'dur.

Bildiri Özeti Gönderme Kuralları
Bildiri sahibi hekim TC vatandaşı bir göz hekimi ise, TOD üyesi olması ve Derneğe o yıl ve geçmiş yıllara ait aidat borcunun olmaması gerekir. (Başka bilim dallarının mensupları ile yabancı uyruklu hekimler -göz hekimi de olsalar- için TOD üyesi olma koşulu aranmaz).

Bildiri özetleri sadece internet sitesi yoluyla gönderilecektir.

Birinci isim olarak bir kişi en fazla “1 sözlü ve 1 poster” veya “İki Poster” şeklinde çalışma özeti gönderebilir. Buna aykırı başvurular bildiri kabul sitesi tarafından otomatik olarak reddedilecektir. Tek olguluk vaka takdimleri sadece poster olarak gönderilebilir.

Posterler e-poster olarak sunulacaktır ve online sistem üzerinde hazırlanacaktır. Ayrıca Microsoft-Powerpoint vb. programda hazırlanması gerekmemektedir.

İnternet Sitesi Yoluyla Bildiri Özeti Göndermek İçin
Bildiri özetleri, sempozyumun internet sitesinde (www.todnet.org) bulunan bağlantı yoluyla gönderilecektir. E-posta, yazılı form, faks, disket ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir.

Sadece birinci yazarlar bildiri özeti gönderme yetkisine sahiptir. Bunun için bildiri sahiplerinin TOD Kimlik Numarası ve Web parolasını bilmesi gerekir.

Üyelerimiz www.todnet.org 'dan Üye Bilgi Bankası’na girip ilgili formu doldurarak veya doğrudan webmaster@todnet.org adresine mesaj ile başvurarak bu bilgilere ulaşabilir.

TOD üyesi olmayan bildiri sahipleri için de aynı kurallar geçerlidir. Bu kişilere sadece sempozyum süresince geçerli olacak geçici bir Kimlik No ve Parola verilecektir. Bunun için sempozyum sitesindeki (www.todnet.org) üyelik formunu doldurmaları gerekir. Başka kişiler adına form doldurma görevini üstlenenler, bu kişilerin TOD Kimlik No ve Web Parolalarını öğrenmek durumundadır.

Bildiri özeti giriş formu doldurma kuralları, ilgili internet sayfasında detaylı olarak yer almaktadır. Aksaklıkların olmaması için bu kuralları çok dikkatlice okuyunuz ve aşağıdaki hususlara özellikle dikkat ediniz:

 • Yazarların ad ve soyadlarını çalışmadaki sıralarına göre doldurunuz.
 • Konu sınıflandırmasını dikkatlice yapınız.
 • Özeti yapısına uygun olarak doldurunuz. Bildiri metinleri, “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Bildiri metinleri düzgün, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Anlatım ve yazım hataları yapılmamalıdır.
 • Her özet gönderme veya değişiklik yapma işleminden sonra öngörünüm bölümüne özetinize tekrar giriş yapıp veri tabanına istediğiniz şekilde yer almış olduğunu kontrol ediniz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Yazarlar ilgili sempozyum veya kurs için TOD-Net de yayımlanan web bilgi sisteminden on-line özet gönderimi yaparlar.

 1. Yazarlar ilgili sempozyum veya kurs için TOD-Net de yayımlanan internet sayfası bildiri sunumları sekmesinden kendi TOD kullanıcı adı ve şifreleri ile özet gönderimi yaparlar.
 2. Bildiri gönderim son tarihi ilgili bilimsel komite tarafından belirlenir. Değerlendirme sonuçları toplantı başlangıç tarihinden en geç 40 gün önce açıklanır.
 3. Sisteme girilen çalışma yazar tarafından bilim kuruluna gönderildikten sonra bildiri son gönderim tarihine kadar başhakemde toplanır. Son gönderi tarihi dolduğu zaman başhakem bildirilerin tercih edilen birim ilgi alanına uygunluğunu kontrol ettikten sonra yazar ve klinik isimleri kapalı olarak değerlendirme kuruluna gönderir.
 4. Kurul üyeleri birbirinden bağımsız olarak ve yazar / klinik isimleri kapalı olarak sözlü çalışmalara 100 üzerinden puan verir. Üç kurul üyesinin ortalama puanı çalışmanın son puanı olur. Sözlü bildirilerde 70 puan ve üzeri kabul edilir.Sözlü bildiri talep edilen çalışma 40-69 puan arasında alır ise başhakem çalışmayı postere çevirir ve yazara bu sonucu bildirir. Yazar çalışmasını poster olarak sunabilir veya güncelleştirme için belirlenen süre içinde geri çekebilir. Poster olarak gönderilen bildiriler 40 puandan aşağıda bir skor alır ise reddedilir.
 5. Sempozyum ve kurs bilimsel programlarında 90 dakikalık iki oturum halinde 180 dakikada 32 sunu civarındadır. Bildirler konu dağılımına göre programa yerleştirilir. Bu süre ve bildiri sayısı bilimsel komite tarafından arttırılabilir. Kabul edildiği halde sıralamada bilimsel programa yerleştirilemeyen çalışmalar yeni bir değerlendirme sürecine sokulmadan yedek listeye alınır. Yazarın mazereti nedeniyle geri çekilen sunum yerine yedekte bekleyen bildiriler sıra numarasına göre davet edilir veya yazarın talebine göre gelecekteki takvimli toplantılardan birinde sunulabilir.
 6. Bildiri iptali, bir başka sempozyum programına aktarılması ve mazeret bildirme vb. sorunlar için lütfen “bildiri@todnet.org” adresine elektronik posta gönderiniz.
 7. Sözlü bildirilerin BİRİNCİ YAZAR tarafından sunulması zorunludur. Çalışma hakem değerlendirmesine gittikten sonra isim değişikliği yapılması etik kurallar gereği mümkün değildir. Birinci yazar mazereti nedeniyle bildiriyi sunamayacaksa bildiri@todnet.org adresine bildirmekle sorumludur. Bildiri oturumu esnasında moderatöre iletilen mazeretler geçerli değildir. Oturumun hemen öncesinde birinci yazarın mazereti çıkması durumunda sunumun bir başka yazara devri mümkün değildir. Sunum iptal edilir. Birinci yazarın en kısa süre içerisinde “bildiri@todnet.org” adresine mazeretini bildirmesi gerekir. Mazeret bilimsel sekreterya tarafından değerlendirilir, geçerli bulunmazsa TOD toplantı tüzüğüne belirtilen kurallar uygulanır.
 8. Birinci yazarın mazereti nedeniyle sunulamayacağı için iptal edilen yada yedek listede bekleyen bildiriler yazarın talebi doğrultusunda sonraki takvimli bilimsel sempozyum ve kurslarda tekrar hakem değerlendirmesi yapılmadan sunulabilir.
 9. Tüm posterler elektronik ortamda hazırlanır, elektronik posta ile bildirilen tarihe kadar sisteme yüklenir. Toplantıda sunulmak üzere yüklenen poster bildiri özetinden daha kapsamlı olarak hazırlanmalı, özet ile aynı olmamalıdır. Bildiri yüklenmesi ile ilgili teknik sorunlar için agent@lookus.net adresine elektronik posta gönderebilir veya size gönderilen bildiri kabul mektubundaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
 10. Sözlü veya poster bildirilerini yapmak için bilimsel programa BİRİNCİ YAZARIN kayıt yaptırmış olma şartı aranır. Kayıt olmadığı takdirde sunum hakkı elinden alınır ve programdan çıkartılır.
 11. bildiri@todnet.org adresine mazeret bildirmeden sözlü bildirisini sunmayan veya posterini sisteme yüklemeyen yazar hakkında ilgili TOD toplantı tüzüğünde belirtilen kurallar doğrultusunda işlem yapılır.