Bilimsel Program
08.00 - 18.30 Kayıt İşlemleri
09.15 - 09.45 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Dr. Esin Söğütlü Sarı
Dr. Seher Uysal
09.45 - 10.15 Konferans
Lazer’in Tanımı ve Tarihçesi

Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Tuncer Özmen
Dr. Engin Sağdilek
10.15 - 10.30   Kahve Arası
10.30 - 12.00 PANEL
Tanısal Lazer Uygulamaları

Oturum Başkanı: Dr. Nevbahar Tamçelik, Dr. Mehmet Baykara
  Görme alanında yenilikler - Lazer destekli sistemler Dr. Nevbahar Tamçelik
  OKT güncel durum-gelecek Dr. Gamze Uçan Gündüz
  Ön segmentte OKT Dr. Berna Akova
  Arka Segmentte OKT Dr. Hakan Özdemir
  OKT-Anjiyografi Dr. Filiz Afrashi
12:00 – 13:00   Öğle Yemeği
13.00 - 13.45 Açılış
  TOD Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Tülay N. Şimşek
TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran
Dr. Nevzat İspir’in Anısına Konuşma ve Plaket Takdimi - Dr. Sunay Duman
13.45 - 15.15 PANEL
Oküler Onkolojide Lazer Uygulamaları: Vaka temelli değerlendirme

Oturum Başkanı: Dr. Hayyam Kıratlı
Dr. Kaan Gündüz
Dr. Murat Tunç
Dr. Samuray Tuncer
Dr. Ahmet Murat Sarıcı
15.15 - 15.30   Kahve Arası
15.30 - 17.00 PANEL
Retina Hastalıklarında Lazer Uygulamaları

Oturum Başkanı: Dr. Seyhan Topbaş
  Termal lazer (Panretinal ve sektör lazer uygulamaları) Dr. Özlem Budakoğlu
  Termal lazer (Makuler fokal /grid lazer uygulaması) Dr. Özgür Yalçınbayır
  Periferik Dejeneresans – yırtık lazer uygulamaları Dr. Erdem Dinç
  Eşik altı lazer Dr. Cem Küçükerdönmez
  Diğer yeni lazer tipleri (pattern lazer, Navilas) Dr. Mümin Hocaoğlu
17.00 - 17.15   Kahve Arası
17.15 - 18.45 Serbest Bildiriler - 1
Oturum Başkanları: Dr. Hikmet Başmak, Dr. Sertaç Argun Kıvanç
SS-01 Multifokal Kontakt Lens Kullanımının Görme Alanı Üzerine Etkisi Dr. Neslihan Sevimli
SS-02 Keratokonus ve Kornea Nakli Sonrası Düzensiz Korneal Astigmatizması Olan Hastalarda Mini-Skleral Kontakt Lens Uygulamalarımız Dr. Eda Nur Gönültaş Özkan
SS-03 Türk Populasyonunda Yumuşak Kontakt Lens uygulamasında Horizontal Görülebilir İris Çapının ( HVID ) Önemi Dr. Ferah Özçelik
SS-04 Pandemi Sürecinde Türkiyede Kontakt Lens Kullanımı Dr. Mehmet Atakan
SS-05 Kontakt Lens Kullanan Hafif ve Orta Dereceli Keratokonus Hastalarında Konjunktival Epitelyal Flep (KEF) Gelişimi ve İlişkili Faktörler Dr. Tolga Yılmaz
SS-06 Çocuklarda Multisistemik İnflamatuar Sendromda (MIS-C) İmpresyon Sitolojisi ile Tespit Edilen Lokal Oküler Yüzey Bulguları Dr. Burak Ören
SS-07 Perioküler Kutanöz Leishmaniasis: 18 Hastanın Bulgularının Değerlendirilmesi Dr. Armağan Özgür
SS-10 Ektropiyon ve Entropiyon Hastalarının Lateral Tarsal Strip Öncesi ve Sonrası Pentacam ve Dinamik Pupilometri ile Değerlendirilmesi Dr. Nazan Acar Eser
SS-11 Korneal Dövme Uygulaması Uzun Dönem Sonuçlarımız Dr. Derya Doğanay
SS-12 Geniş Açılı Ezotropya Hastalarında İç Rektus Geriletme Ve Botulinum Toksin A Uygulanması ile İç Rektus Geriletme Ve Köprü Faden Cerrahisi Sonuçlarının Karşılaştırılması Dr. Didem Dizdar Yiğit
SS-13 Zon 1 Prematüre Retinopatisi: Refere Bir Klinikte Tanı, Tedavi, Takip ve Anatomik Sonuçlar Dr. Ömer Berk Bulanık
SS-15 Papilödemsiz İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyonu Olan Pediatrik Hastalarda Retinal ve Koroidal Vasküler Değişikliklerin İncelenmesi Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu
08.30 - 10.00 PANEL
Katarakt Cerrahisinde Lazer Uygulamaları

Oturum Başkanları: Dr. Yıldırım Beyazıt Usta, Dr. Fatih Karel
  FLACS; Cihazlar ve özellikleri Dr. Semra Akkaya Turhan
  Femto katarakt cerrahisi; artılar ve eksiler Dr. Fatih Karel
  Kompleks olgularda FLACS Dr. Ümit Kamış
  Eşzamanlı FLACS ve astigmat düzeltilmesi Dr. Yonca Aydın Akova
  Gelecekte lazerli katarakt cerrahisi Dr. Bengü Ekinci Köktekir
10.00 - 10.15   Kahve Arası
10.15 - 11.45 PANEL
Kornea Cerrahisinde Lazer Uygulamaları -Refraktif Uygulamalar-

Oturum Başkanları: Dr. Hikmet Özçetin, Dr. Akif Özdamar
  Transepiteliyal PRK, Ne zaman-Nasıl? Dr. Alper Ağca
  Kişiye özel tedavi yöntemleri, Topografik korneal düzeltme Dr. Koray Budak
  Wavefront optimize ve Guided tedavi Dr. Yusuf Yıldırım
  SMILE Dr. Akif Özdamar
11.45 - 12.45
UYDU SEMPOZYUMU - OMESİS
Oturum Başkanı: Dr. Levent Karabaş
omesis
  Vitroretinal Cerrahide Zor Olgulara Yaklaşım – Olgu Sunumları Dr. Peykan Türkcüoğlu
Dr. Tansu Erakgün
Dr. Levent Karabaş
Dr. Eyyüp Karahan
12.45 – 13.45   Öğle Yemeği
13.45 - 15.15 PANEL
Glokom tedavisinde hangi lazer, hangi hasta?

Oturum Başkanı: Dr. Ilgaz Yalvaç, Dr. Ahmet Özer
  Açık açılı glokomda lazer uygulamaları Dr. Tülay Şimşek
  Kapalı açılı glokomda lazer uygulamaları Dr. Mehmet Talay Köylü
  Lazer siklodestrüktif işlemler Dr. Oya Tekeli
  Glokom tedavisinde diğer lazer uygulamaları Dr. Mehmet Yakın
15.15 - 15.30   Kahve Arası
15.30 - 17.00 PANEL
Pediatrik Oftalmolojide Lazer Uygulamaları

Oturum Başkanları: Dr. Öner Gelişken, Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy
  ROP’ta Lazer Dr. Meral Yıldız
  ROP'ta Anjiyografinin Yeri Dr. Aslı Değer Vural
  FEVR Hastalığında Lazer Dr. Sezin Akça Bayar
  COATS Hastalığnda Lazer Dr. Taylan Öztürk
17.00 - 17.15   Kahve Arası
17.15 - 18.45 Serbest Bildiriler - 2
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Özer, Dr. Fatih Özcura
SS-16 Refrakter Glokom Olgularında Trans-Skleral Diod Laser Siklodestrüksiyon Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dr. Mine Esen Barış
SS-17 İleri Evre ve Dirençli Glokom Olgularında Transskleral Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Tedavisi Dr. Bekir Ayyıldız
SS-18 Trabekülektomi Sonrası Fonksiyonel Filtran Blebi olan Hastalarda Kuru Göz Hastalığı Dr. İbrahim Uzar
SS-19 Psödoeksfoliasyon Glokomunda Katarakt Cerrahisi Sonrası Schlemm Kanalının Değerlendirilmesi: Ön Segment Optik Koherens Tomografi Çalışması Dr. İhsan Çakır
SS-20 Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu Olan Hastalarda Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit-Lenfosit Oranı ve Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeks Düzeylerinin Değerlendirilmesi Dr. Nejla Tükenmez Dikmen
SS-21 Psödoeksfoliasyonlu Katarakt Olgularında Schlemm Kanalının Değerlendirilmesi Dr. Okşan Alpoğan
SS-22 Psödoeksfoliasyon Sendromunda Pupiller Fonksiyonlar Nasıl Etkileniyor? Dr. Gamze Yıldırım Biçer
SS-23 Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Oküler Travmaya Bağlı Göz İçi Basıncı Yüksekliklerinin Tanı ve Tedavi Sürecinin Değerlendirilmesi:1990-2020 yılları arası 30 yıllık analiz Dr. Umay Güvenç
SS-25 Primer Açık Açılı Glokomda Makula Segmentasyon Analizi ile Görme Alanı İlişkisi Dr. Serdar Bayraktar
SS-26 Penetran Keratoplastili Gözlerde Göz İçi Basıncı ve Kornea Biyomekaniğinin Üç Farklı Tonometreyle Değerlendirilmesi Dr. Büşra Dilara Yıldırım Erdal
SS-27 Normotansif Glokomlu Olgularda Peripapiller Mikrovasküler Değişikliklerin Değerlendirilmesi Dr. Mehmet Emin Dursun
SS-28 Normotansif Glokom ve Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropatide Optik Koherens Tomografi Anjiyografi, Patern ERG ve Görme Alanının Ayırt Ediciliği ve Tanısal Değeri Dr. Mine Koru Toprak
SS-29 Glokom Hastalarında Hayat Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Fatma Merve Bektaş
SS-30 Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Peripapiller Koroid Kalınlığı ve Retinal Sinir Lifi Tabakasının Değerlendirilmesi Dr. Işıl Merve Torun
08.00 - 09.00 Serbest Bildiriler - 3
Oturum Başkanları: Dr. Eyyüp Karahan, Dr. Esin Söğütlü Sarı
SS-31 Üveitli Gözlerde Optik Disk Druseni Varlığının Değerlendirilmesi Dr. Pınar Kaya
SS-32 Retinitis Pigmentosa Olgularında Eşik Altı 577 Nm Sarı Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Mevlüt Yılmaz
SS-33 Diyabetik Makula Ödemi Hastalarında Fakoemülsifikasyon Cerrahisi: İntravitreal Anti-VEGF Tedavisi Ameliyattan Önce mi Yoksa Ameliyatla Eş Zamanlı mı Uygulanmalı? Dr. Mehmed Uğur Işık
SS-34 Lamellar Delikle İlişkili Epiretinal Proliferasyonu (LHEP) Olan Lamellar Maküla Deliklerinin (LMD) İlave Konvansiyonel Ekstrafoveal Epiretinal Membranı (ERM) Olanları ile Olmayanlarının İşlevsel ve Morfolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Dr. Eren Ekici
SS-35 İntravitreal Antivasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Sonrası Endoftalmi Gelişiminde Tamamlanmamış Arka Vitreus Dekolmanının Rolü Dr. Durgül Açan
SS-37 Zon 3 Açık Glob Yaralanmalarında Klinik ve Prognostik Faktörler Dr. Halil İbrahim Sönmezoğlu
SS-38 Sağlık Kuruluna Başvuran Çocukların Göz Hastalıkları Engeli Açısından Değerlendirilmesi Dr. Sibel Zırtıloğlu
SS-39 Göz Kapağı Yaralanmalarında Demografik, Etyolojik ve Klinik Özellikler Dr. Emine Doğan
09.00 - 10.30 PANEL
Oküloplastik Cerrahide Lazerler ve Güncel Tercihler

Oturum Başkanları: Dr. Sait Erda, Dr. Bülent Yazıcı
  Lakrimal cerrahide lazerlerin kullanım Dr. Can Öztürker
  Trikiyazis ve distikiyazis: tedavi seçimi ve lazer epilasyon tekniği Dr. Cem Evereklioğlu
  İşlevsel ve estetik gözkapağı cerrahisinde lazer işlemleri Dr. Emel Başar
  Okülofasyal cilt gençleştirmede lazerler ve güncel tercihler Dr. Altuğ Çetinkaya
10.30 - 10.45   Kahve Arası
10.45 - 12.15 PANEL
Kornea Cerrahisinde Lazer Uygulamaları -Terapötik Uygulamalar-

Oturum Başkanları: Dr. Osman Şevki Arslan, Dr. Nilgün Yıldırım
  PTK uygulamaları Dr. Cüneyt Özmen
  Keratokonusta topografi destekli lazerle kombine crosslinking uygulamaları Dr. Koray Gümüş
  Lazer destekli korneal halka uygulamaları Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu
  Lazer yardımlı keratoplastiler Dr. Osman Şevki Arslan
12.15 – 12.30  Kahve Arası
12.30 - 13.30 Şaşılık Birimi Toplantısı
Oturum Başkanları: Dr. Hikmet Başmak
  Ambliyopi tedavisine yanıt vermeyen olgu? Dr. Hümeyra Yıldırım
  Travmatik CN 6. sinir palsi+orbita fibrozisi olgusu
Tip I Duane sendromu yaklaşımım
Dr. Serpil Akar
  Parsiyel 3. Sinir paralizisine yaklaşımım Dr. Aslı İnal
  Travmatik vertikal kayma olgusu Dr. Burçin Çakır
  Duane sendromu Tip II olgusu
Strabismus Fixus
Konjenital 6. Kranial sinir agenezisi
Dr. Leyla Niyaz
  Rezidüel Ezotropya ve Diplopi Dr. Nigar Rüstemli
13.30 - 14.00 Kapanış
28 Ocak 2023, Cumartesi
11.45 - 12.45
UYDU SEMPOZYUMU - OMESİS
Oturum Başkanı: Dr. Levent Karabaş
omesis
  Vitroretinal Cerrahide Zor Olgulara Yaklaşım – Olgu Sunumları Dr. Peykan Türkcüoğlu
Dr. Tansu Erakgün
Dr. Levent Karabaş
Dr. Eyyüp Karahan