Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi
27-29 Ocak 2023

Sempozyum Dili
Sempozyum bilimsel dili Türkçe olacaktır.

Sempozyum Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri
27-29 Ocak 2023 tarihleri arasında 08:00 - 20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Kredilendirme
Toplantılar Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 27 Ocak 2023 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır. Bu tarihten önce ayrılacakların, adreslerini mutlaka danışma masalarına bildirmeleri veya bir başkasının alabilmesi için yazılı yetki vermeleri rica olunur.

Davet Mektubu
TOD 44. Kış Sempozyumu’na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Sempozyum Organizasyon Sekreteryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.

Ulaşım
Havalimanı transferi için Sempozyum Organizasyon Sekreteryası ile görüşülmesi gerekmektedir.