Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanı
Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Huban Atilla
TOD Genel Merkez Saymanı
Dr. O. Murat Uyar
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Emrullah Taşındı
Dr. S. Uğur Keklikçi Dr. O. Murat Uyar
Dr. Fatih Mehmet Mutlu Dr. Gürsel Yılmaz
Dr. Feyza Önder  
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Şube Başkanı
Dr. Tülay N. Şimşek
Şube Sekreteri
Dr. Gamze Uçan Gündüz
Şube Saymanı
Dr. Esin Söğütlü Sarı
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Mehmet Emin Aslancı Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy
Dr. Eyyüp Karahan Dr. Esin Söğütlü Sarı
Dr. Tülay N. Şimşek Dr. Gamze Uçan Gündüz
Dr. Hafize Gökben Ulutaş Dr. Özgür Yalçınbayır
Dr. Sami Yılmaz