Bilimsel Program / Scientific Program
 
Perioküler kozmetik yaklaşımlar: Botulinum toksin ve dolgu uygulamaları
Periocular cosmetic rejuvenation: Botulinum toxic and filler application
  Moderatörler / Moderators : Pelin Kaynak, Altuğ Çetinkaya
09:00 - 09:25 Nörotoksinlerin temel yapıları, etki mekanizmaları ve Periorbital Gençleştirme Amaçlı Kullanım Alanları
Basic structures, mechanisms of action and uses of Periorbital Rejuvenation for Neurotoxins
Aylin Yaman
09:25 - 09:50 Periorbital Gençleştirmede Nörotoksinlerin Komplikasyonları ve Bunları Önleme Yöntemleri
Complications of Neurotoxins in Periorbital Rejuvenation and Prevention Methods
Meltem Söylev Bajin
09:50 - 10:15 NörotoksinlerinPeriorbital Fonksiyonel Amaçlı Kullanımları Blefarospazm
Blefarospasm, application of neurotoxins for periorbital functional problems
Şeyda Karadeniz Uğurlu
10:15 - 10:30 Tartışma
Discussion
10:30 - 11:00 Kahve arası  / Coffee Break
11:00 - 11:25 Dolgu Maddelerinin Temel Yapısı, Doğru Madde Seçimi ve Periorbital Gençleştirme Amaçlı Kullanımı
Basic Structure of Fillers, Choosing the Right Substance and Use for Periorbital Rejuvenation
Altuğ Çetinkaya
11:25 - 11:50 Periorbital Gençleştirmede Dolgu Komplikasyonları, Komplikasyonları Önleme Yöntemleri ve Dolgu Maddelerinin Periorbital Fonksiyonel Amaçlı Kullanımları
Filler Complications in Periorbital Rejuvenation, Methods of Prevention of Complications and Uses of Fillers Materials for Periorbital Functional Purposes
Pelin Kaynak
11:50 - 13:00 Öğle yemeği / Lunch 
13:00 - 15:00 Gruplar ile videolar üzerinden pratik tartışma
Practical video discussion with groups