Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 8 MART 2020 Pazar günü “Perioküler kozmetik yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu uygulamaları” başlıklı Beceri Aktarım Kursunu (BAK) TODEM-İZMİR’ de gerçekleştireceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitiminde 3 ve 4. Yıl asistanlarımız ile uzmanlık eğitimini bitirmiş ve oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslektaşlarımıza açıktır

Kursumuzun didaktik bölümünde konusunda deneyimli oküloplastik cerrahi biriminde görevli meslektaşımız cerrahi dışı perioküler gençleştirme ve estetik uygulamalarına yönelik Botulinum toksin ve dolgu uygulamalarına ait teorik ve pratik eğitim verecektir. Kursun ilk kısmında teorik olarak botulinum toksin ve dolgu materyalleri ile ilgili teorik bilgi, ikinci yarısında ise yine nörotoksin ve dolgu uygulamalarına yönelik video sunumları ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 40 katılımcı kabul edilecek ve her çalışma grubu istasyonlarda gruplar halinde rotasyon yapacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız gerekmektedir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Prof.Dr. Ferda Çiftçi
OPC Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

On Sunday, March 8, 2020, we will hold the Skill Transfer Course ,TODEM-IZMIR, titled “Periocular cosmetic rejuvenation: Botulinum Toxin and Filler applications”. Our course is open to our colleagues who have completed their specialty education with our 3 and 4 year assistants in ophthalmology and are interested in oculoplastic surgery.

Our colleague in the oculoplastic surgery unit, who is experienced in the didactic part of our course, will provide theoretical and practical training for botulinum toxin and filler applications for non-surgical periocular rejuvenation and aesthetic applications. Theoretical information about botulinum toxin and filler materials will be given in the first part of the course, and interactive practical training will be given in the second half with video presentations for neurotoxin and filler applications. 40 participants will be accepted to the meeting and each working group will rotate in groups at the stations.

Please click the "Online Registration" button on the registration page to participate in the skill transfer course.

Those who qualify will be notified by e-mail.

Ferda Çiftçi, MD