Kurullar / Comittees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skill Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı  
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör
 
TOD OKÜLOPLASTİK CERRAHİ BİRİMİ
TOA SOCIETY OF OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY
Birim Başkanı / Chair
Dr. Ferda Çiftçi
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Barış Yeniad
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
 Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Birim Yürütme Kurulu Üyesi / Executive Board
Dr. Altuğ Çetinkaya Dr. Ferda Çiftçi
Dr. Pelin Kaynak Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Dr. Mehmet Ünal Dr. Aylin Yaman
Dr. Barış Yeniad