Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
8 Mart 2020, Cumartesi
8 March 2020, Saturday

Kurs Dili / Course Language
Kurs bilimsel dili Türkçe olacaktır. 
The scientific language of the course will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
8 Mart 2020 tarihinde saat 07:30-15:00 arasında açık olacaktır. 
It will be open from 07:30 to 15:00 on 8 March 2020. 

Katılım Sertifikası / Certificate of participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 8 Mart 2020 tarihinde verilecektir. 
All participants will receive a certificate of participation on 8 March 2020. 

Davet Mektubu / Invitation letter
Oküloplastik Cerrahi Birimi Beceri Aktarım Kursu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
Society of Ophtalmic Plastic and Reconstructive Surgery skills transfer course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.