Bildiri Sunumları
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 11 Mart 2024 09:00

Türk Oftalmoloji Derneği 46. Bahar Sempozyumu bildiri gönderim sayfasına hoşgeldiniz !

Genel Bilgilendirme
Bildiri gönderimi için bildirideki ilk yazarın TOD üyesi olması zorunludur. Yazarlar sempozyuma ait internet sayfasındaki bildiri gönderi sisteminden kendi TOD kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparlar. TOD üyesi olmayan uluslararası yazarların bildiri göndermek için “yeni kullanıcı” olarak hesap oluşturmaları gerekmektedir. Yalnız ilk yazar bildiriyi gönderme ve düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Sadece sempozyum internet sayfasındaki sistem aracılığı ile gönderilen bildiri özetleri (www.todnet.org) değerlendirmeye alınacaktır. Elektronik posta, faks veya diğer metotlarla gönderilenler kabul edilmeyecektir
 • Her katılımcı ilk yazar olarak en fazla iki çalışma gönderebilir. Bunlardan en fazla biri serbest bildiri olabilir. Olgu sunumları sadece poster olarak kabul edilir.
 • Özet metni minimum 1000 maksimum 2000 karakter ile sınırlıdır ve Türkçe yada İngilizce dillerinden birinde yazılmış olmalıdır.
 • Yazarlar bildiri gönderim sistemindeki talimatları dikkatlice takip etmeli ve yazar bilgisini çalışmadaki sırasına göre doldurmalıdırlar. Bu bilgi iletişim için kullanılacaktır.
 • Her özette ‘Giriş ve Amaç’, ‘Yöntem’ (olgu sunumları için mecburi değildir.) veya ‘Bulgular’, ‘Tartışma ve Sonuç’ bölümleri olmalıdır.
 • Metin net ve kolay anlaşılır bir dille yazılmalıdır.
 • Değerlendirmenin objektif yapılmasını sağlamak için lütfen bildiri içerisinde kliniğinizin ismini kullanmaktan kaçınınız.
 • Bildiri gönderim tarihi sonrasında yazar sırasında herhangi bir değişikliğe izin verilmez.

Değerlendirme Prosedürleri

 1. Özet gönderimini tamamladığınızda size konfirmasyon için bir elektronik posta iletilecektir. Gönderilen tüm bildiriler TOD hakem komisyonu tarafından birim ilgi alanı kontrol edildikten sonra yazar ve klinik isimleri kapalı olarak hakemlere değerlendirilmeye gönderilmekte ve sonuç kararı üç hakemin 100 puan üzerinden yaptığı değerlendirmenin ortalama puanına göre verilmektedir. Ortalama puanı minimum 70 ve üzerinde olan özetler serbest bildiri olarak, ortalama puanı 20-69 arasında olanlar poster olarak kabul edilir. Ortalama puanı 20’nin altında kalan bildiriler reddedilir.
 2. Hakem değerlendirme sonucu ile ilgili karar (serbest bildiri veya poster) özet gönderimi bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde elektronik posta ile gönderilir. Serbest bildiri oturumu ile ilgili detaylı bilgi sempozyum internet sayfasından duyurulur.

Sunum Prosedürleri

 1. Sözlü sunulmasına karar verilen bildiriler konularına göre bilimsel programa yerleştirilir. Sunum süresi 5 dakikadır. Bildiri sayısı fazlalığı nedeniyle programa yerleştirilemeyen çalışmalar yedek listeye alınır. Birinci yazarın mazereti nedeniyle geri çekilen sunumların yerine yedekte bekleyen bildiriler sıra numarasına göre davet edilir veya yazarın talebine göre gelecekteki takvimli toplantılardan birinde tekrar hakem değerlendirmesine gönderilmeden aktarılabilir.
 2. Sözlü bildirilerin BİRİNCİ YAZAR tarafından sunulması zorunludur. Çalışma hakem değerlendirmesine gittikten sonra isim değişikliği yapılması etik kurallar gereği mümkün değildir. Birinci yazar mazereti nedeniyle bildiriyi sunamayacaksa bildiri@todnet.org adresine bildirmekle sorumludur. Bildiri oturumu esnasında moderatöre iletilen mazeretler geçerli değildir. Oturumun hemen öncesinde birinci yazarın mazereti çıkması durumunda sunumun bir başka yazara devri mümkün değildir. Sunum iptal edilir. Birinci yazarın en kısa süre içerisinde bildiri@todnet.org adresine mazeretini bildirmesi gerekir. Mazeret bilimsel sekreterya tarafından değerlendirilir, geçerli bulunmazsa TOD toplantı tüzüğünde belirtilen kurallar uygulanır.
 3. Tüm posterler elektronik ortamda hazırlanır, yazara iletilen elektronik postada bildirilen tarihe kadar sisteme yüklenir. Toplantıda sunulmak üzere yüklenen poster bildiri özetinden daha kapsamlı olarak hazırlanmalı, özet ile aynı olmamalıdır. Bildiri yüklenmesi ile ilgili teknik sorunlar için agent@lookus.net adresine elektronik posta gönderebilir veya size gönderilen bildiri kabul mektubundaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
 4. Sözlü veya poster bildirilerini yapmak için bilimsel programa BİRİNCİ YAZARIN kayıt yaptırmış olma şartı aranır. Kayıt olmadığı takdirde sunum hakkı elinden alınır ve programdan çıkartılır. bildiri@todnet.org adresine mazeret bildirmeden sözlü bildirisini sunmayan veya posterini sisteme yüklemeyen yazar hakkında ilgili TOD toplantı tüzüğünde belirtilen kurallar doğrultusunda işlem yapılır.