TOD İstanbul Şubesi Bilimsel Yayın Destek Ödülü
  • Bilimsel Yayın Destek Ödülünün verilme amacı Oftalmoloji alanında kaliteli bilimsel yayın üretimini teşvik etmektir.
  • Çalışmanın Türkiye'de yapılmış olması gerekmektedir.
  • Bilimsel Yayın Destek Ödülleri her yıl Mayıs ayında TOD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Bahar Sempozyumu sırasında verilecektir.
  • Bilimsel Yayın Destek Ödülü başvuruları 26 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir.
  • Katılım için yayında birinci isim olan araştırmacının yayın künyesini istanbul@todnet.org mail adresine göndermesi gerekmektedir. Sadece TOD İstanbul Şubesine kayıtlı araştırmacılar yayın gönderebilir. Her araştırmacının sadece 1(bir) yayın gönderme hakkı vardır. Derlemeler ve vaka sunumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • 1 Mayıs 2023 tarihinden sonra yayınlanmış makaleler bilimsel yayın destek ödülüne başvurabileceklerdir.
  • Bilimsel yayın destek ödülü, “seçilen yayın adına” yayını gönderen isme verilecektir.
  • Yayınlar TOD İstanbul Şubesi tarafından kurulan ödül komitesi tarafından değerlendirilecek ve yayının basıldığı derginin etki faktörüne göre sıralama yapılarak ödüle hak kazanan yayınlar belirlenecektir. Basım için kabul olmuş ancak henüz basılmamış yayınlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Sadece Oftalmoloji alanını ilgilendiren yayınlar değerlendirilecektir (yayın Oftalmoloji dışında bir dergide de basılmış olabilir).
  • İlk üçe giren yayınların ilk isimleri bir sonraki bahar sempozyumuna ücretsiz katılım hakkı kazanacaktır.