Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi
3-5 Mayıs 2024

Sempozyum Yeri
CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul

Sempozyum Dili
Sempozyum bilimsel dili Türkçe olacaktır.

Kredilendirme
Toplantının Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmesi için başvurulacaktır.

Katılım Sertifikası
Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcılara, 5 Mayıs 2024 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

Davet Mektubu
TOD 46. Bahar Sempozyumu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Sempozyum Organizasyon Sekreteryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.

Ulaşım
Havalimanı transferi için Sempozyum Organizasyon Sekretaryası ile görüşülmesi gerekmektedir.

Önemli Tarihler

İndirimli Kayıt ve Konaklama için Son Tarih: 31 Mart 2024

Organizasyon Sekretaryası Global Turizm Organizasyon Hizmetleri Kongre Düzenleme Kurulu tarafından TOD 46. Bahar Sempozyumu’nun tek yetkili acentesi olarak belirlenmiştir. Kongre sponsorluk talepleriniz için Global Turizm Organizasyon Hizmetleri ile iletişime geçmenizi rica ederiz.